O nama - BikeMyDay.comBikeMyDay.com

BikeMyDay.com

Posjeti nas na Facebooku Prati nas na Twitteru pratite na na youtubu

O nama

(See below for the description in English)

BikeMyDay je internetski časopis i Udruga za razvoj biciklizma kao načina života.

Mi smo grupa entuzijasta koji vole bicikle i biciklistički način života, i želimo to podijeliti s drugima kako bi i oni mogli vidjeti koliko je to lijepo. Vidimo razvoj biciklizma kao važan dio rješenja prometnih, ekoloških, ekonomskih i zdravstvenih problema i potreba.

Kao medij, preferiramo kvalitetu nad kvantitetom. Što znači: nema spama, samo informativni, poticajni, intrigantni i zabavni članci. U prosjeku – 2 dnevno – kao što su na biciklu 2 kotača. :)

SVRHA
Svrha BikeMyDay-a je razvoj biciklizma kao načina života.

CILJEVI
– razvoj biciklizma kao ekološko, ekonomsko, zdravstveno i psihosocijalno poželjnog načina prijevoza
– razvoj biciklističke infrastrukture
– razvoj biciklističke kulture (velokulture)
– povećanje sigurnosti sudionika u prometu
– razvoj cikloturizma

AKTIVNOSTI
– organizacija biciklijada, kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija, konferencija, tribina, biciklističkih sajmova i drugih srodnih aktivnosti
– edukacija o prometnim pravilima i ponašanju u prometu, o osnovama vožnje i održavanja bicikla i slično
– edukacija o biciklističkoj infrastrukturi
– širenje svijesti o biciklizmu, osobito kroz internetski časopis “BikeMyDay”
– izrada i izdavanje literature iz područja djelatnosti udruge
– informiranje javnosti o radu udruge
– suradnja s i utjecanje na nadležna tijela javne vlasti
– suradnja sa srodnim organizacijama ili osobama iz zemlje i inozemstva

Javite nam se!

Slobodno nam pošaljite svoje priče, fotografije, putopise, prerade i restauracije bicikala, ili bilo što povezano s biciklizmom.

Također, slobodno podijelite naše članke.

Želite se uključiti u naš rad? Imate ideju kako ga poboljšati? Javite nam se. Hvala!

KONTAKT

————————————————————————————————————————————————

ENGLISH

BikeMyDay is an online magazine and a civil associaton for the development of cycling as a way of life.

We are a group of enthusiasts from Osijek, Croatia, who love cycles and cycling as a way of life, and want to share it with others so the others can see how beautiful it is. We see the development of cycling as an important part of the solution to traffic, ecological, economical and health problems and needs.

As a medium, we prefer quality over quantity. Which means: no spam, just informative, encouraging, intriguing and fun articles. On average – 2 per day – as there are 2 wheels. :)

PURPOSE
The purpose of BikeMyDay is the development of cycling as a way of life.

GOALS
– the development of cycling as an ecologically, economically, healthy and psycho-socially desirable way of transportation
– the development of cycling infrastructure
– the development of cycling culture (veloculture)
– the increase of safety for all traffic participants
– the development of cyclotourism

ACTIVITIES
– organization of cycling events,  cultural-artistic and sport events, conferences, cycling fairs and other similar activities
– education on traffic rules and behavior in traffic, basics of cycling and cycle maintenance and anything connected to cycles
– education on cycling infrastructure
– spreading of consciousness about cycling, especially through the online magazine “BikeMyDay”
– making and publishing of literature from the area of activity of the association
– informing the public about the work of the association
– cooperation and influence on responsible bodies of authorities
– cooperation with similar organizations or individuals from our country or abroad

Contact us!

Feel free to send us your stories, photos, road trips, customizations and renewals of bikes, or anything connected to cycling.

Also, feel free to share our articles.

You want to take part in our work, or have an idea how to improve it? Contact us. Thank you!

CONTACT


Return to Top ▲Return to Top ▲